Google+

Alta Folkehøgskole

Nytt konsept og ny visuell identitet

Folkehøgskoler flest er akkurat bare det når det gjelder kommunikasjon. Folkehøgskoler. Det finnes noen som har ambisjoner om å endre på dette, nemlig Alta Folkehøgskole. Synkende elevtall, utydelig kommunikasjon og utdatert visuell identitet var bakgrunnen for at Øytun Folkehøgskole innledet et samarbeid med MK.

01_alta_logo

 

Navneendringen fra Øytun til Alta Folkehøgskole er en del av det strategiske skifte. Navnet gir en mye mer intuitiv forståelse av skolens beliggenhet, ved Finnmarksvidda og de fantastiske nordområdene.

 

02_alta_forside

 

Det nye konseptet er Folkehøgskolen for Villmarksliv og  skal bygge merkevaren Alta Folkehøgskule med de arktiske linjefagene som kjerne. Den nye visuelle identiteten  og designet blir en nøkkel i den strategiske kommunikasjonen – og posisjoneringen av Alta som en av landets mest populære folkehøgskoler.

 

03_alta_arktisk

 

04_alta_ikon

 

05_alta_typografisk-_eks

 

06_alta_merk

 

07_alta_banner_up

 

Load more