Google+

Piece of cake!

Møllerens

Med Møllerens kakemiks er det rett og slett ”piece of cake!” å bake, og nettopp ”Piece of cake” ble konseptet vårt. Vi lanserte konseptet med et knippe filmer der en testbaker, på humoristisk vis, viste hvor enkelt det faktisk er å bake med Møllerens kakemikser.

Gallery Videos Text

Load more